Samen staan we sterk.

Samen met jou wil ik onderzoeken wat je mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn. We kijken wat je in je mars hebt en gaan vandaar verder. Verschillende vragen zijn daar belangrijk in:

1. Wat wil je?
2. Wat kun je?
3. Wat is je opleiding?
4. Heb je beperkingen en heb je aanpassingen nodig?

Hoe gaan we het doel bereiken? We beginnen met een werkplan te maken dat we bij je uitkeringsinstantie gaan aanbieden en als er toestemming is dan gaan we vanuit dit plan verder werken. Stap voor stap begeleid ik zodat je een baan naar je zin kunt vinden, waarin je je thuis voelt en hopelijk nog lang in kunt werken.

Meersporentraject.

Met de cliënt wordt vanaf de eerste dag een meersporentraject gestart. Dit houdt in dat tijdens frequente contacten (in de eerste maanden spreken we elkaar wekelijks en zo nodig telefonisch) met haar op individuele en intensieve basis wordt gewerkt aan:

De perfecte sollicitatiebrief, zijn CV en de bijlage hierop.

•  De vacatureanalyse en de technieken om de relevante informatie in te winnen. Het voeren van telefoongesprekken aan de hand van scripts wordt uitvoerig geoefend.

•  De opbouw en uitbouw van personen- en bedrijvennetwerken en de wijze hoe individuen in het netwerk benaderd moeten worden om deze voor de cliënt aan het werk te zetten.

•  De klant wordt voorzien van een werkboek voorzien van tips, adviezen en hulpmiddelen waarmee de sollicitatieplanning goed gestalte krijgt.

•  Ook wordt een lijst met een groot aantal vragen die bij sollicitatiegesprekken aan de orde zullen/kunnen komen ter beschikking gesteld. Voorbeeldantwoorden zijn toegevoegd. De klant heeft de mogelijkheid de eigen antwoorden in te voeren. Het regelmatig raadplegen van de resultaten, met name voorafgaand aan een sollicitatiegesprek, versterkt het zelfvertrouwen en leidt tot een inhoudelijk goed gesprek.

•  Gesprekstechnieken, met een accent op de inter-persoonlijke communicatie (actief luisteren, houding, gedrag, enzovoorts). Het oefenen van sollicitatiegesprekken is een steeds terugkerend onderdeel.

•  Analyse van de gesprekken (sollicitatiegesprekken, telefonisch overleg) waarbij de accenten liggen op: wat ging er goed, wat ging er fout, hoe moet het in het vervolg anders?

•  Tijdens de periode van nazorg worden met de cliënt (en eventueel haar toekomstige werkgever) de doelen bepaald die met begeleiding gehaald moeten worden inclusief een tijdsplanning voor het gewenste resultaat. Hiertoe wordt een begeleidingsplan opgesteld.

•  Bekeken moet worden hoe cliënt met haar problemen op de arbeidsmarkt ingezet kan worden.

•  Een gedegen oriëntatie op de arbeidsmarkt is op zijn plek zodat de cliënt Helder kan krijgen wat ze wil en kan.